7. aug, 2015

Klart for nytt finsk kjernekraftverk

Det omstridte kjernekraftverket i Pyhäjoki i Finland blir virkelighet etter at finske myndigheter onsdag godkjente eiersammensetningen bak prosjektet, melder nyhetstjenesten FNB. Den finske regjeringen mener at kravet om over 60 prosent innenlandsk eierskap er oppfylt, og at eierselskapet Fennovoima dermed kan fortsette sin søkerprosess.

Ifølge en nylig gjennomført meningsmåling motsetter nesten halvparten av den finske befolkningen seg kjernekraftverket. Om lag en tredel er for prosjektet, mens resten ikke har noen oppfatning. Den største tilslutningen finnes i nord-Finland, der kjernekraftverket ventes å stimulere den økonomiske utviklingen.

Russiske penger

Fennovoimas kjernekraftprosjekt har vært meget omdiskutert, ettersom deler av finansieringen antas å komme fra Russland, via et kroatisk-kontrollert stråmannsselskap. I juli har det vært ført en intensiv debatt om eierforholdene. Det finske energiselskapet Fortum kunngjorde onsdag at det går inn med en eierandel på 6,6 prosent i Fennovoima, mens det innledningsvis var planlagt at selskapet skulle ta en eierandel på 15 prosent.

 

Europower: 6. august 2015.