2. aug, 2015

Svensk Vindenergi: Vindkraftstatistik och prognos (Kvartal 2/2015)

www.vindkraftsbranschen.se

- Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas och 100 % av turbinleverantörernas marknadsandelar i Sverige).

2. kvartal 2015.