2. aug, 2015

Ta bullerstörningarna på allvar

mariestadstidningen.se

Kanskje noen begynner å skjønne alvoret rundt Osensjøen også? Politikerne må snu i tide. Som aksjonærer i Eidsiva kan dere si nei til vindkraftinvesteringer, så slipper Osen-samfunnene og Kjølberget å leve med støyproblemer i titalls år. Det er ikke et urimelig krav!

- Tidningen Miljöaktuellt skriver den 1 juli om det fortsatt vikande stödet för vindkraftutbyggnaden. SOM-institutet mäter varje år befolkningens inställning till olika energislag och 2008 svarade 80% ja på frågan om de ville satsa mer på vindkraft, jämfört med 59% 2014. Det är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet har haft i sina mätningar på det här området säger professor em. Sören Holmberg vid Göteborgs universitet.

- Bland flera förklaringar till nedgången nämner Sören Holmberg särskilt buller från vindkraftverken. Andelen svenskar som tycker att vindkraftverken bullrar för mycket har vuxit från drygt 20 till nästan 40 procent. Det är inte förvånande. Alltfler hushåll utsätts för störande buller i takt med att utbyggnaden fortsätter och dessutom förläggs till platser där terräng och väderförhållanden ”gynnar” bullerutbredning. Nyhetsrapportering om stora bullerproblem vid vindkraftanläggningar duggar numera tätt.