23. jul, 2015

Utenlandske pensjonsfond inn i norsk vannkraft

e24.no

Utenlandske pensjonsfond og private investorer kjøper seg inn i norske småkraftverk som de mener vil få en avgjørende rolle i EUs kraftforsyning i framtiden.

- Norge ses på som et land med et velregulert, modent og velfungerende marked. Likevel er ikke norske pensjonsfond interessert i disse kraftverkene.

E24/NTB: 22. juli 2015.