23. jul, 2015

Rødt med grønn krisepakke mot ledighet

www.norwea.no

Rødt mangler representasjon på Stortinget, men mangler ikke grønne, politiske løsninger.
Løfter fram 5 grep for å finansiere en grønn krisepakke mot arbeidsledighet:

• Storstilt oppgradering av eksisterende vannkraftverk, som vil skape behov for arbeidskraft og gi mer ren energi. Det er anslått at oppgradering av vannkraftverk vil gi tilgang på 15 TWh ny fornybar kraft, ifølge beregninger fra NVE.
• Et nytt industrikraftregime med krav til lokal og energieffektiv produksjon, i bytte mot stabil og rimelig kraftforsyning til kraftforedlende industri.
• Ingen nye kraftkabler til utlandet.
• Økte tilskudd til ENOVA, øremerket energieffektivisering og klimateknologifondet.
• Statlig finansierte pilotprosjekter, blant annet innen havvind på norsk sokkel.

Kilde: Norwea 17. juli 2015.