23. jul, 2015

Årsrapporten for el-sertifikater 2014

www.nve.no

På god vei til å nå målet for elsertifikatordningen

Den norsk-svenske elsertifikatordningen har bidratt til 10,3 TWh ny produksjonskapasitet for fornybar energi på tre år, viser årsrapporten for elsertifikatmarkedet. Bare i 2014 ble det satt i drift 4,1 TWh ny produksjonskapasitet.

- For å nå målet om 26,4 TWh innen utgangen av 2020, må det i gjennomsnitt settes i drift drøyt 2,9TWh fornybar kraftproduksjon hvert år. At vi nå kan vise til 10,3 TWh ny kraftproduksjon siden 2012, tyder på at elsertifikatordningen har fungert etter hensikten, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Produksjonskapasitet økte om lag 35 prosent mer i 2014 enn i 2013, da det ble satt i drift 3 TWh ny produksjonskapasitet.

- Årsrapporten for elsertifikatmarkedet gir en god oversikt over hvordan elsertifikatmarkedet fungerer, og hva som har hendt det siste året. God informasjon er viktig for at markedet skal fungere, understreker Skrivarhaug.

Årsrapporten for elsertifikatmarkedet, som er utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige, beskriver de viktigste hendelsene og nøkkeltallene fra året som har gått.