23. jul, 2015

På god vei til å nå målet for elsertifikatordningen

Nøkkeltallene er hentet fra årsrapporten 2014.