23. jul, 2015

Kryss-subsidiering - konkurranse ved anskaffelser som belastes nettvirksomheten

Kryss-subsidiering - konkurranse ved anskaffelser som belastes nettvirksomheten

 

NVE har hatt ute på høring forslag om endring i kontrollforskriften som innebærer at enhver anskaffelse fra andre selskaper i samme konsern, hvor anskaffelsen belastes nettvirksomheten, så langt som mulig skal være basert på konkurranse. I praksis oppheves konsernselskapenes unntak fra forsyningsforskriftens bestemmelser om krav til konkurranseutsetting, samtidig som det åpnes for at noe kan unntas. Resultatet av høringen kan du lese i oppsummeringsrapporten: Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. En oppsummering av høringer og endelig forskriftstekst vedrørende kryss-subsidiering og skattesats i referanserenten.


http://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_81.pdf


* Elverum Nett leverte ingen høringsuttalelse

 

* Eidsiva Nett anbefalte at de foreslåtte endringene ikke gjennomføres: «Eidsiva Nett mener det ikke er behov for de foreslåtte endringene i Kontrollforskriften. Normalt er det slik at man introduserer nye regler for å avhjelpe problemer man ikke lykkes med å løse med eksisterende regler. Vi er ikke kjent med at det foreligger et uløst problem med kryss-subsidiering i norske nettselskaper. Eidsiva Nett har ikke detaljkunnskap om andre nettselskap, men kan for egen del konstatere at det ikke eksisterer et påvist problem med kryss-subsidiering i Eidsivakonsernet….»

 

Link til høringsuttalelsen:
http://webfileservice.nve.no/…/P…/Download/201203894/1261412

 

* Gudbrandsdal Energi AS støttet formålet – å motvirke kryss-subsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet, og sikre at nettkundene ikke betaler mer enn nødvendig for sine nett-tjenester.
Link til høringsuttalelse:

 

http://webfileservice.nve.no/…/P…/Download/201203894/1253776