23. jul, 2015

ESA og skatteendringer for vindkraft i Norge

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble det vedtatt raskere avskrivinger for vindkraftverk.

 

Etter de nye reglene kan investeringer i vindkraftverk foretatt i perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2020 avskrives lineært over fem år. Innføring av ordningen krever godkjennelse fra ESA. Reglene kan derfor ikke iverksettes før slik godkjenning eventuelt foreligger.

 

Finansdepartementet er fortsatt i dialog med ESA for å avklare om den nye ordningen er i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtteregler. Det er flere uavklarte forhold, og prosessen tar derfor tid.

 

Kilde: Regjeringen.no, 1. juli 2015.