23. jul, 2015

NVE – færre nettselskaper er bra for distriktene

Foto: Journalist May-Britt Bjørlo Henriksen intervjuer vassdrags- og energidirektør Per Sanderud under sluttbefaringen for Raskiftet, september 2014.

 

Vassdrags- og energidirektør Sanderud mener større nettselskaper er bra for distriktene. Utviklingen framover gjør at stordriftsfordelene vil bli styrket.

 

 

(Neppe tilfeldighet at Eidsiva Nett kastet sitt blikk på Elverum Nett, eller at Eidsiva fusjonerer Eidsiva Nett AS og Eidsiva Anlegg AS til et nytt selskap fra 1.januar 2016. I følge «eiernotatet» forventes fusjonen å bedre årstakten i det nye nettselskapet med inntil 20 millioner kroner netto i varig årseffekt. Samtidig er ett av de alternativene tiltakene som er fremmet for å beholde «ratingen», å utsette nettinvesteringer på 100 millioner kroner i året fra 2015 til og med 2020.)

 

Europower 29. mai 2015: NVE – færre nettselskaper er bra for distriktene

 

NVE-sjef Per Sanderud står fast på at større selskaper har lettere for å drive effektivt enn små. «Og utviklingen framover gjør at stordriftsfordelene vil bli styrket», sa han til Defos årsmøte i Loen 29. mai. Stikk i strid med holdningen i Defo, mener NVE-sjef Per Sanderud at strengere krav til nettselskaper, er god distriktspolitikk. Han sammenligner prosessen med nedleggelsene av postkontorene.

 

– Den gang jeg jobbet i Samferdselsdepartementet, var det ingenting som skapte mer politisk styr enn da Kjell Opseth la ned postkontor. Men innbyggerne i distriktene fikk en bedre posttjeneste med post i butikk. Ingen er mer avhengig av gode kommunikasjonstjenester enn distriktene, sa NVE-sjef Per Sanderud i sitt innlegg på Defos årsmøte i Loen i dag.


Han vek ikke en tomme i sin påstand om at kravet om å skille ut nettvirksomheten vil være fornuftig. Resonnementet hans er at rene nettselskaper vil være mer effektive, og legge til rette for sammenslåinger, som igjen vil gi lavere nettleie i distriktene.


– Det var det samme da telefonsentralene ble lagt ned på grunn av digitalisering. Enkelte arbeidsplasser ble overflødige, men distriktene er avhengig av gode telefontjenester. Men det er klart, slike omstillinger er smertefulle og vanskelige, sa NVE-sjefen.

 

Ansatte kan jobbe i begge selskap

 

Han innrømmet at omleggingen vil koste for selskaper som må dele opp virksomheten.


– Ja, dette koster penger. Det må skaffes flere styrende personer. De kan ikke jobbe i begge selskapene. Vanlige ansatte kan derimot jobbe 50 prosent i det ene selskapet og 50 prosent i det andre, sa Sanderud.


På tross av Defos protester holdt han fast på at store selskaper er mer effektive enn små.


– Store selskaper har stordriftsfordeler. Små selskaper kan drives effektivt, men gjennomgående er de største mest effektiv. Og utviklingen framover gjør at stordriftsfordelene vil bli styrket. Det vil bli mer lønnsomt å være stor enn det var tidligere, sa han.


Ikke opptatt av antall


NVE-sjefen understreket imidlertid at det ikke er et mål i seg selv med færre nettselskaper.


– Den grunnleggende ideen i NVE er at nettselskapene skal være mest mulig effektive, slik at kundene ikke betaler mer nettleie enn nødvendig. Vi er ikke veldig opptatt av hvor mange selskap det blir, men kravet om selskapsmessig- og funksjonelt skille legger til rette for flere sammenslåinger. Det gir stordriftsfordeler. Hvis eierne vil beholde sitt selskap som det, er det greit for oss så lenge det blir drevet effektivt. Vi er kun opptatt av at nettselskapene driver effektivt. Det gir lav nettleie som er bra for distriktene, sa Sanderud.