23. jul, 2015

Strammer grepet om nettselskapenes innkjøp

www.grette.no

NVE har vedtatt en endring av kontrollforskriften som innebærer at nettselskaper fra 1. juli 2016 også må konkurranseutsette innkjøp fra eget konsern.

Grette: 3. juli 2015.