23. jul, 2015

Kraftsektoren: JAKTEN PÅ KAPITAL

www.grette.no

Vi står foran et voldsomt investeringsløft det neste tiåret, samtidig er strømprisen nær halvert fra 2011 til 2014. Eierne har begrensede muligheter til å bidra. Hvor skal kraftsektoren hente kapitalen?

Grette: 6. mai 2015.