23. jul, 2015

Rolijordet: Kraftløse Eidsiva

www.ostlendingen.no

"... det vi vil se på eiermøtet er at denne retningen jeg peker på vil bli staket ut. Dette er blodig alvor skal konsernet overleve."

Finn Olav Rolijordet: Østlendingen 15. juli 2015.