23. jul, 2015

Eidsiva Vekst årsresultat 2002-2014

Illustrasjon på tidenes dyreste selskap, i følge Finn Olav Rolijordet. Han hevder Eidsiva Vekst har kostet eierkommunene sårt tiltrengt aksjeutbytte!