16. jul, 2015

Sveinulf Vågene: SINTEF tar feil av vindkraft

Sveinulf Vågenes kommentar til kronikken:

"Seks grunner til at vindkraft er en god idé", på trykk i Adresseavisa 17. juni 2015, ved John Olav Tande, seniorforsker Sintef Energi og leder Nowitech, og Nils A. Røkke, klimadirektør Sintef. Arne Sæthers lørdagskommentar "Seks grunner til at vindkraft er en dårlig idé", på trykk 6. juni, lå til grunn for kronikken.