13. jul, 2015

Eiermøtet må utsettes

www.ostlendingen.no

Fylkesordfører Dag Rønning (Sp) sier at det ikke blir eiermøte i Eidsiva Energi 19. august, slik konsernledelsen har lagt opp til. Eierne trenger tid til å områ seg før de kan gi rådene som etterspørres.

Østlendingen 13. juli 2015.