12. jul, 2015

Østlendingen: Utsettes utbyggingen av Raskiftet til 2035?

Lave kraftpriser øker økonomisk risiko i utbygging av vann- og vindkraft. 

Ber om råd fra eierne. 

 

Eidsiva Energi skal investere milliarder i vind- og vannkraftutbygging fram mot 2020. Lave kraftpriser gjør at Eidsiva-sjef Ola Mørkved Rinnan ber eierne vurdere den økonomiske risikoen.

 

Kraftverk kan bli utsatt

 

Eidsiva Energi skal etter planen investere milliarder i vind- og vannkraftutbygging fram mot 2020. Lave kraftpriser gjør at Eidsiva-sjef Ola Mørkved Rinnan ber eierne vurdere den økonomiske risikoen. Blir risikoen vurdert som for høy, kan vannkraftverk på Tolga og vindkraftverk på Raskiftet i Åmot/Trysil bli utsatt.

 

Eidsiva-eierne, det vil si Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt 27 kommuner i de to fylkene, er innkalt til eiermøte 19. august for å drøfte både gjeld, kraftpriser og investeringer. I et notat som følger innkallingen, viser Rinnan til at selskapet står overfor store investeringer, blant annet vel tre milliarder til å utbedre strømnettet og til å skifte ut 150.000 strømmålere i Innlandet, samt 2,1 milliarder kroner til vann- og vindkraftutbygging.

 

Både vannkraftverk på Tolga og vindkraftverk på Raskiftet i Åmot/Trysil står på investeringslista. Vann- og vindkraftprosjektene må være ferdige innen 31. desember 2020 for å motta ekstrainntekter i form av grønne sertifikater til 2035.

 

– Uten sertifikatene er kraftprisen for lav til å gi lønnsomhet, fastslår Rinnan i notatet.

 

Må lånefinansieres

 

Det er videre en utfordring at konsernets kontantstrøm er redusert på grunn av lave kraftpriser, noe som igjen fører til at investeringene i større grad må lånefinansieres. For å få best mulig rentebetingelser, ber Rinnan eierne endre forutsetningene for et ansvarlig lån på 1,5 milliarder kroner, slik at det kan regnes som egenkapital.

 

I notatet skisserer Rinnan også alternative tiltak som kan bidra til en mest mulig gunstig kredittvurdering av selskapet i forbindelse med låneopptak.

 

Vente til 2035?

 

Et tiltak kan være å utsette nye vann- og vindkraftinvesteringer til 2035, når sertifikatperioden er utløpt.

 

– Hovedeffekten vil være lavere gjeld, men gitt at investeringene er lønnsomme, vil det også gi redusert kontantstrøm i 15 år, fra 2020 til 2035, påpeker Rinnan, som slutter som konsernsjef 15. august når den nye toppsjefen, Øistein Andresen, begynner. Rinnan selv skal fortsette i selskapet i ytterligere ett år. Han sier til Østlendingen at eiermøtet og eiernes anbefalinger er en forberedelse til styremøtet 31. august, der både ny styreleder (Øystein Løseth) og ny konsernsjef er på plass.

 

Eidsiva har innført ansettelsesstopp og kuttet ut betalte spisepauser for å bedre resultatet. Egenandelene i selskapets pensjonsordning har økt fra to til 3,8 prosent.

 

Rinnan understreker at Eidsiva likevel er et solid selskap med god økonomi.

 

Bjørn-Frode Løvlund, Østlendingen, 9. juli 2015.