12. jul, 2015

Eidsiva: Direktør Thor Svegårdens ulike roller

 

 

Uten å antyde noe som helst... Men interessant er det at Eidsiva er representert med styreleder i Gudbrandsdølen Dagningen AS, styreleder i Gudbrandsdølen AS og styremedlem i Østlendingen AS!

 

Thor Svegården sitter i konsernledelsen i Eidsiva, og er direktør for Eidsiva Vekst AS. Ansatt i Eidsiva siden 2006. Innehar en rekke roller i næringslivet. Blant annet er han:

 

 

* Styremedlem i Østlendingen AS
* Styreleder i Austri Kvitvola DA
* Styreleder i Austri Raskiftet DA
* Styreleder Austri Vind DA
* Daglig leder i Eidsiva Vekst AS
* Styremedlem i Eidsiva Bredbånd AS
* Styreleder Gudbrandsdølen Dagningen AS
* Styreleder Gudbrandsdølen AS

 

Ellers ser Svegården ut til å være en hyggelig kar.