12. jul, 2015

Eidsiva i motbakke. Tynges av høy gjeld.

 

 

Gudbrandsdølen Dagningen (GD): Eidsiva i motbakke – tynges av høy gjeld

 

* Tynges av gjeld

* Selger virksomhet

* Frykter «rating»-fall

* Ber om hjelp fra eierne

* Varsler salg av aksjer

* Bremser investeringer

 

 

Innlandets energikjempe sliter med økt gjeld og svake resultater. Ved inngangen til ferien ber avtroppende Eidsiva-direktør Ola Mørkved Rinnan eierne sine om hjelp. Lav strømpris og tunge investeringer er noe av årsaken til motbakken.

            I et notat sendt 27 eierkommuner og to fylkeskommuner listes det opp tiltak som er høyst nødvendige, og som direktøren vil at eierne skal mene noe om alt i eiermøte 19. august.

 

Faller på «ratingen»

Direktørens hovedbekymring synes å være at det en gang så bunnsolide offentlige eide energigiganten er i ferd med å falle på den finansielle «ratingen», og at det kreves raske tiltak for å hindre at dette skjer.

            Mørkved Rinnan, som har styrt energiselskapet siden 2001, hevder at lave kraftpriser og lave regnskapsmessige resultater i nettselskapet er hovedårsaken til at situasjonen har blitt slik.

            Redusert kontantstrøm betyr at selskapet i større grad enn før må låne penger til investeringer. I sum påvirker dette konsernets finansielle nøkkeltall negativt, og vil kunne øke lånekostnadene, skriver han.

 

Konvertere lån

Konserndirektørens bønn til eierne er at styret må gis rett til, i en gitt situasjon, å tilbakeføre hele eller deler av et ansvarlig lån på 1,5 milliarder kroner til aksjekapital i selskapet.

            Det aktuelle lånet fra eierne til selskapet ble opprettet gjennom en konvertering av selskapets egenkapital i 2011. Formålet med konstruksjonen var å gi eierne utbytte i form av renter, og samtidig gi Eidsiva energi AS en skattegevinst på 28 millioner kroner årlig.

            Energiselskapet har gjort langsiktige avtaler med eierne sine om et årlig utbytte på ca. 195 millioner. I tillegg kommer ca. 105 millioner kroner i rente på det fiktive lånet.

 

Svekket resultat

Nå ønsker direktøren en viss høyt-tenkning om dette. En mulighet kan være at eierne gir selskapet renteutsettelse i de årene hvor det nå ligger an til å bli mest kritisk, økonomisk sett, mener han.

            Ola Mørkved Rinnan skriver at den lave strømprisen alene reduserer årsresultatet i selskapet med 100-150 millioner kroner framover. For årene 2016, 2017 og 2018 frykter han at overskuddet i Eidsiva Energi AS knapt vil være nok til å dekke vedtatt utbytte til eierne, og at selskapet ikke vil være i stand til å bygge egenkapital.

            Konserndirektøren mener Eidsiva da vil ha nådd bunnen, med en egenkapital på ca. 28 prosent, og at situasjonen gradvis vil bedre seg utover på 20-tallet, da de tunge investeringene er tilbakelagt.

            Det framgår av notatet at Eidsiva har tunge investeringer foran seg fram mot 2020. Investeringsbehovene fram til 2020 er summert opp til sju milliarder kroner.

            2,1 milliarder går til utbygging av vann og vindkraft. Over 3 milliarder til utvikling av strømnettet, inkludert nye, automatiske strømmålere. Resten handler om ferdigstillelse av bioenergi og fornyet fibersatsing. Direktøren forutsetter salg av selskapets Moelven-aksjer og avvikling av eierskapet i Energi Furutre Invest AS vil innbringe anslagsvis 285 millioner kroner. Også når det gjelder Eidsiva bredbånd AS, kan det bli snakk om å finne en finansiell partner for å bedre morselskapets stilling.

            Andre tiltak Eidsiva-ledelsen mener skal hjelpe på situasjonen, er videreføring av ansettelsesstopp og fortsatt marginale lønnstillegg til alle ansatte.

 

- Gullalderen kan være over

Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan frykter ikke motbakkene som venter denne høsten. Men bransjens og konsernets gullalder kan trolig være over.

            Mens Eidsiva for noen år siden solgte strømavtaler for 60 øre per kilowattime, forventes det nå at prisen vil ligge på ca. tjue øre i flere år framover. Det gir en helt ny situasjon, og det er også grunnen til at kraftselskaper rundt oss faller på den finansielle «ratingen», sier Mørkved Rinnan.

- Hvor alvorlig er situasjonen?

- Eidsiva er et bunnsolid selskap. Men vi har en utfordring med å sluttføre en del tunge investeringer i vann og vind fram til 2020, før de grønne sertifikatene blir borte. Sertifikatene er avgjørende for lønnsomheten, og derfor må vi gjøre dette selv om det          for så vidt passer oss dårlig med hensyn til lav strømpris og sviktende inntekter.

- Frykter du at Eidsiva vil tape penger på salg av aksjer i Moelven AS og Energy Future Invest AS?

- Nei, det gjør jeg ikke. Dette er heller ikke besluttet ennå, men er en mulighet jeg peker på til eierne for å bedre den finansielle styrken i selskapet. Jeg vil tro at disse    aksjepostene til sammen er verd ca. 400 millioner. Det monner litt det også.

Har Eidsiva gapt for høyt?

- Nei, det har vi ikke. Om vi av en balanse på 20 milliarder bruker ca. to prosent på et aksjekjøp som vi mener kan bidra til økt aktivitet, så er ikke det spesielt mye. Det gjør ikke den store forskjellen.

- Har ikke Eidsiva muskler til å løfte prosjekter aleine lenger?

- Eidsiva har lånekapasitet til dette og mere til, men siden vi låner penger i det Europeiske markedet, må vi sikre oss at vi har et forhold mellom gjeld og inntekter som gir oss de beste betingelser. Det kan være lurt å begrense låneopptakene så lenge kraftprisene gir så lite overskudd utover det vi skal og ønsker å betale til våre eiere.

- Du er pensjonist snart. Ville det ikke være naturlig å overlate denne prosessen til nestemann?

- La meg si det slik. I stafett kan du ikke senke farten mot slutten. Du må holde   tempoet oppe, og sørge for at den neste kommer godt ut. Slik er det i Eidsiva-toppen nå. Vi er innstilt på en gradvis overgang. Jeg satser nok på å ha høy puls helt til veksling, sier Ola Mørkved Rinnan.

 

Ber om at eiermøtet blir utsatt

Hedmarks fylkesordfører Dag Rønning leder Eidsivas eierutvalg. Han synes Eidsivaledelsen burde fremmet saken på et annet tidspunkt enn i all hast midt i fellesferien. Han ber om at eiermøtet utsettes.

- Jeg vil ikke kommentere innholdet i dette notatet ennå. At det er sendt ut til alle eiere før vi har vurdert det, beror så langt jeg kan se, på en misforståelse. Men vi skal gå inn i saken så snart folk er tilbake fra ferie, sier Rønning.

- Kom det overraskende på deg at Eidsiva sliter i motbakke?

- Jeg vet at det er utfordrende tider i kraftbransjen. Og deler av dette har vært drøftet tidligere. Men det som står i notatet må stå for selskapets egen regning. Vi har som sagt ikke rukket å se på det. Vi var i utgangspunktet bedt om å gi vårt råd til de øvrige eierne før dette skal behandles. Det skal vi gjøre, sier Dag Rønning.

 

Kilde: Oppslaget stod på trykk i GD 8. juli 2015.