18. jun, 2015

Hedmark fylkeskommune: Høringssvar - dispensasjon for opprusting av adkomstveg til Kjølberget vindkr

innsyn.e-kommune.no

Hedmark fylkeskommune: Svar - Høring av søknad om dispensasjon for opprusting av adkomstveg til Kjølberget vindkraftverk.


Både Elverum kommune og Fylkesdirektøren forutsetter at endelig konsesjon for vindkraftverket er gitt før eventuelle tiltak iverksettes med bakgrunn i dispensasjonssøknaden.

Datert 12. juni 2015.