18. jun, 2015

Tilleggsinformasjon for alternative adkomstveier til Kjølberget vindkraftverk

innsyn.e-kommune.no

NVE har bedt om tilleggsinformasjon for alternative adkomstveier til Kjølberget
vindkraftverk i Våler i Hedmark. Rapporten er utarbeidet av Sweco.

Datert: 24. februar 2014.