18. jun, 2015

Kjølberget vindkraftverk: Teknisk plankart.

Søknad om dispensasjon for opprusting av adkomstveg til Kjølberget vindkraftverk er ute på høring. Høringsfristen er satt til 19. juni 2015. Adkomstveien berører Elverum, Trysil og Våler kommuner.