17. jun, 2015

Statens vegvesen: Vedr. nabovarsel – Kjølberget vindkraftverk

www.vaaler-he.kommune.no

Kopi av bev til Austri Vind DA vedr. nabovarsel Kjølberget vindkraftverk.

Journalført 13. mai 2015.