17. jun, 2015

Oppfølging og krav fra NVE i planleggings- og byggefase

www.vaaler-he.kommune.no

NVEs presentasjon fra møtet med kommuner i forbindelse med Austri sine prosjekter i Hedmark 12.01.2015.