17. jun, 2015

Møtereferat fra møtet om dispensasjon fra arealplan, detaljplan samt MTA-plan

www.vaaler-he.kommune.no

Møtereferat fra møtet om dispensasjon fra arealplan, detaljplan samt miljø-, transport-, og anleggsplan avholdt på Hamar 12. januar 2015.

Til stede:

NVE: Erlend Bjerkestrand, Olav Haaverstad og Arne Hamarsland

Kommuner: Mari Solbrekken (Åmot), Bjørn Tore Bækken (Trysil), Erik Johan Hildrum (Elverum), Asgeir Rustad (Våler), Odd Egil Skolegården (Våler), Markus Pettersen (Engerdal), Bjarne Granli (Engerdal)

Austri: Håkon Rustad, Tore Sollibråten, Guro Aase.