13. jun, 2015

Åmot: Foreløpig vurdering av søknad fra GLB

PS 15/23

Foreløpig vurdering av søknad fra GLB om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen, og økt senkning av Osensjøen - Åmot kommune

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:

 

NVE har oversendt søknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) om tillatelse til å gjennomføre følgende reguleringer og overføringer etter Vassdragsreguleringsloven til uttalelse:

 

  • Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen (A) inkludert etablering av inntaksmagasin i Øvre Flisa
  • Overføring av Østre Æra til Osensjøen (B)
  • Økt senkning av Osensjøen.

 

De berørte kommunene Åmot, Elverum, Trysil, Våler og Åsnes har fått utsatt frist for sine endelige uttalelser til 30. september 2015.

 

Åmot kommune har etter en foreløpig gjennomgang i samarbeid med nabokommunene, kommet fram til at søknaden er mangelfullt begrunnet på en del områder, slik det framgår av kommunenes felles notat i vedlegg 13. For Åmot kommune gjelder dette spesielt for Osensjøen-området og Østre Æra.

 

PS 15/23 behandlet i Formannskapet 27.05. 2015

Vedtak: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Innstilling Formannskapet - 27.05. 2015:

 

NVE har oversendt søknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) om tillatelse til å gjennomføre følgende reguleringer og overføringer etter Vassdragsreguleringsloven til uttalelse:

  • Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen (A) inkludert etablering av inntaksmagasin i Øvre Flisa
  • Overføring av Østre Æra til Osensjøen (B)
  • Økt senkning av Osensjøen.

 

De berørte kommunene Åmot, Elverum, Trysil, Våler og Åsnes har fått utsatt frist for sine endelige uttalelser til 30. september 2015.

 

Åmot kommune har etter en foreløpig gjennomgang i samarbeid med nabokommunene, kommet fram til at søknaden er mangelfullt begrunnet på en del områder, slik det framgår av kommunenes felles notat i vedlegg 13. For Åmot kommune gjelder dette spesielt for Osensjøen-området og Østre Æra.

 

PS 15/26 behandlet i kommunestyret 10.06. 2015:

 

Vedtak: Formannskapets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak Kommunestyret - 10.06.2015:

NVE har oversendt søknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) om tillatelse til å gjennomføre følgende reguleringer og overføringer etter Vassdragsreguleringsloven til uttalelse:

  • Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen (A) inkludert etablering av inntaksmagasin i Øvre Flisa
  • Overføring av Østre Æra til Osensjøen (B)
  • Økt senkning av Osensjøen.

 

De berørte kommunene Åmot, Elverum, Trysil, Våler og Åsnes har fått utsatt frist for sine endelige uttalelser til 30. september 2015.

 

Åmot kommune har etter en foreløpig gjennomgang i samarbeid med nabokommunene, kommet fram til at søknaden er mangelfullt begrunnet på en del områder, slik det framgår av kommunenes felles notat i vedlegg 13. For Åmot kommune gjelder dette spesielt for Osensjøen-området og Østre Æra.