13. jun, 2015

Vedtak vedr. Austris dispensasjonssøknad fra areal- og kommunedelplan i Åmot

 

Søknad om dispensasjon fra LNF-formål i arealplan/kommunedelplan for utbygging av Raskiftet vindkraftverk - Austri Vind - er nå ferdigbehandlet i Åmot.

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 

Åmot kommune gir, i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19, dispensasjon til utbygging av Raskiftet vindkraftverk innenfor omsøkt planområde i Åmot kommune, jf. søknad datert 20.02.2015. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 

1) At det foreligger endelig konsesjon med rammer for å bygge ut og drive Raskiftet vindkraftanlegg etter avsluttet klagebehandling.

2) At konsesjonsvilkårene følges opp og at videre prosess foregår i tråd med gjeldende lovverk.

 

PS 15/14

Søknaden behandlet i «Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging 21. mai 2015.

Vedtak: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

PS 15/28

Søknaden behandlet i Åmot kommunestyre 10. juni 2015

Vedtak: Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Åmot kommune gir, i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19, dispensasjon til utbygging av Raskiftet vindkraftverk innenfor omsøkt planområde i Åmot kommune, jf. søknad datert 20.02.2015. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 

1) At det foreligger endelig konsesjon med rammer for å bygge ut og drive Raskiftet vindkraftanlegg etter avsluttet klagebehandling.

2) At konsesjonsvilkårene følges opp og at videre prosess foregår i tråd med gjeldende lovverk.

 

Link til saksframlegg (s. 129):

http://www2.amot.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D749%26MD_DOKTYPE_DU%3DMI

 

Følgende leverte uttalelse (samledokument vedlegg 4):

  • Signe B. Kjøs og Per Øyvind Schiong (datert 06.05. 2015)
  • Fylkesmannen i Hedmark (datert 07.05. 2015)
  • Hedmark Fylkeskommune (datert 07.05. 2015)
  • Forsvarsbygg eiendom (datert 23.04. 2015)
  • Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad (datert 07.05. 2015)