12. jun, 2015

Statkraft har vist ansvarlighet, skriver TU-redaktør Tormod Haugstad.

www.tu.no

- Statkrafts hovedoppgave er å forvalte norske naturressurser, og har utviklet seg til å bli Europas største leverandør av fornybar energi. Takket være beslutninger som har gitt god lønnsomhet.

- De politikerne som nå kjefter på Statkraft, synes å glemme at både nåværende og forrige regjering i sine stortingsmeldinger om statlig eierskap har konkludert med at Statkrafts virksomhet skal være lønnsom.

TU: 11. juni 2015.