12. jun, 2015

Presentasjonene fra NVEs vindkraftseminar 2015

www.nve.no

Presentasjonene fra NVEs vindkraftseminar 2015, avholdt 8.-9. juni, er nå tilgjengelige på NVEs nettside.