12. jun, 2015

Matnyttige presentasjoner vedr. detaljplanlegging

4.-5. mars i år arrangerte NVE «Fagdager om detaljplanlegging». Matnyttige presentasjoner i den fasen Hedmark-prosjektene er inne i nå.

 

Følgende tema ble berørt:

 

01. NVE-krav fra A til Å – realisering av konsesjonsgitte anlegg 

 

02. Medvirkning og dialog med berørte – en konsesjonærs erfaringer, Maria Ystrøm Bislingen, Zephyr

 

03.Miljøforvaltningens bidrag i detaljplanleggingen av vindkraftverk, Svein Grotli Skogen, Miljødirektoratet

 

04.  Detaljplanlegging – tilpasninger, innkjøp, vindressurs og miljøoppfølging Er planlegging prisgitt turbinleverandør eller finns det rom for tilpasninger?  Tore Wiik, WSB technology

 

05. Innkjøp av turbiner, vei og anlegg – Konsekvenser ved mangelfull detaljplanlegging, Espen Borgir Christophersen, Rambøll 

 

06. Vindressursens betydning for turbinplassering Lars Tallhaug, Kjeller Vindteknikk

 

07. Designmanual som verktøy for å ivareta landskapshensyn i planlegging og anleggsgjennomføring Einar Berg, Norconsult

 

08.  Miljøoppfølging i byggefasen – fra en god plan til et godt resultat! Trine Riseth, Multiconsult

 

09. Planlegging med fugl – har vi kunnskap for riktig turbinplassering og turbinvalg? Espen Lie Dahl, NINA

 

10.Erfaringer fra for- og etterundersøkelser på Fosen Ørjan Werner Jenssen, Multiconsult

 

11. For- og etterundersøkelser på fugl – føringer fra NVE om konsesjonsvilkår Olav Haaverstad/Erlend Bjerkestrand, NVE

 

 

Kilde:  http://www.nve.no/no/Om-NVE/Presentasjoner-fra-NVE-arrangement/Fagdager-om-detaljplanlegging-av-vindkraftverk/