7. jun, 2015

Ett oväntat problem har drabbat Sca/Statkrafts nystartade vindkraftparker!

www.op.se

Ett oväntat problem har drabbat Sca/Statkrafts nystartade vindkraftparker!

- Efter ett halvår upptäcktes de första tecknen på att något var fel. Några turbiner gick på lågfart, framför allt i Mörttjärnsberget. Hittills har 14 turbiner monterats ned med hjälp av de enorma lyftkranar som en gång satte upp dem. Det är en tredjedel av snurrorna i Mörttjärnsberget, och en femtedel om man tar med samtliga snurror i de två parkerna eftersom problemet också har upptäckts i Stamåsen. Men hur många det handlar om på varje ställe vill inte Hans Karlsson, divisionschef vind för Siemens i Sverige, säga.

ÖP: 6. juni 2015.