7. jun, 2015

Samene spretter sjampisen!

www.adressa.no

Jubelen sto i taket hjemme hos reineier Arvid Jåma da de fikk beskjed om at Statkraft skrinlegger vindmølleplanene på Fosen:

«Vindmølleparken ville lagt beslag på en tredel av vinterbeitene våre. Det ville fått store konsekvenser og rasert våre muligheter for å drive med rein.»

Adresseavisa: 4. juni 2015.