6. jun, 2015

Temabilaget "Fremtidens energi"

vedlegg.nho.no

Link til temabilaget "Fremtidens Energi" - distribuert med Aftenposten 1. juni 2015.

Les blant annet om Spesnett, forskningsprosjektet til Energi Norge, som handler om spenningskvalitet i smarte nett, og miljøvennlige elveturbiner. Ny norsk teknologi skal redusere verdens dieselforbruk.