6. jun, 2015

EnergiForum på nett

www.energinorge.no

EnergiForum, medlemsbladet til Energi Norge, tar for seg aktuelle temaer som berører kraftnæringen, deres medlemsbedrifter og egen virksomhet. Utkommer fire ganger i året. Bladet er tilgjengelig på nett.