5. jun, 2015

Ber om redegjørelse fra Statkraft

www.regjeringen.no

– Vi har hatt løpende kontakt med selskapet og fått informasjon om at prosjektet er i rute. Jeg har nå bedt om en redegjørelse fra styret om bakgrunnen for beslutningen og deres vurderinger i saken, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen: Nyheter 4. juni 2015.