3. jun, 2015

Automatiske strømmålere (AMS) er blitt dyrere enn anslått.

www.tu.no

- Det er først nå vi ser det fulle kostnadsbildet. AMS er blitt mye dyrere enn det ble anslått for fem år siden. Da snakket man om snittkostnader på 2500 kroner per målepunkt. I dag snakker man om det dobbelte.

TU: 3. juni 2015.