2. jun, 2015

Program: NVEs vindkraftseminar 2015 - 8.-9. juni.

Mandag 8. juni

 

Ordstyrer Arne Olsen, NVE

 

09.58 Peder Øiseth

10.00 Paul "Palle" Wagnberg

 

10.05 Snart 2020 - hvor går vindseilasen?
Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør

10.20 Nett i vinden - hvor lenge kan vi vente og se?
Auke Lont, konsernsjef Statnett

10.35 Vi vil levere!
Øyvind Isachsen, administrerende direktør Norwea

 

Bonus I

10.50 Power prices – a macro perspective
Bjarne Schieldrop, Chief Analyst SEB

 

AKTØRADFERD I DET NORSK-SVENSKE SERTIFIKATMARKEDET

 

11.05 Elsertifikatordningen – status og hva er nytt i 2015
Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef NVE

11.20 Elsertifikatmarkedet – prissikring i et «chicken race»
Peter Chudi, Vice President Svensk Kraftmekling AB

11.35 Aktøradferd i sertifikatmarkedet
Berit Tennbakk, Thema Consulting Group

11.50 Spørsmål til innlederne

Mari Hegg Gundersen

 

12.05 Lunsj

13.03 Peder Ø.

13.05 Palle

 

NETTILKNYTNING AV NY PRODUKSJON

 

13.10 Vilkår for nettilknytning av ny produksjon
Anne Glomnes Rudi, seniorrådgiver NVE

13.25 Nettilknytning – høna og egget eller høna og reven?
Jens Naas-Bibow, partner Thommessen

13.40 Det går likar no (?)
Alexandra Bech Gjørv, CEO Sarepta Energi AS

13.55 Spørsmål til innlederne

Anne Glomnes Rudi

 

Bonus II

14.10 Klimaargumentene for vindkraft
Dag Christensen, næringspolitisk rådgiver fornybar energi, Energi Norge

 

HVOR GÅR VINDSEILASEN - 1000 ELLER 2000 MW?

 

15.00 Løypemelding fra Brüssel om avskrivningsreglene
Espen Bakken, partner Arntzen de Besche

15.15 Hjelper de nye avskrivningsreglene?
Magne Fauli, næringspolitisk rådgiver fornybar energi, Energi Norge

15.30 Støttesystemet for vindkraft - et barneskirenn?
Eivind Aarnes Nilsen, advokat Arntzen de Besche

15.45 Rekorder i Bjerkreim "triathlon"? - Krevende, men bra å fullføre!
Anders Gaudestad, styreleder Bjerkreim Vind AS

16.00 Klart for tidenes vindkraftsatsing i Trøndelag?
Knut Andreas Mollestad, prosjektleder Statkraft

16.15 EUs 2030-mål: Det "nye" styringssystemet - hva kan det bli?
Øistein Schmidt Galaaen, direktør Norwea.

 

16.30 Pause med litt å bite i

16.48 Peder Ø.

16.50 Palle

 

Bonus III

16.55 Vindkraftens rolle i energisystemet
Lars Andersson, Energimyndigheten

 

17.10 "Ikkje på mi hei»
Andreas Hompland

 

17.25 Praktiske opplysninger v/NVE

17.30 Slutt dag 1

19.30 Aperitiff

20.00 Seminarmiddag

 

Kveldens vertinne: Christina Stene Beisland, NVE

 

23.00 Alminnelig hygge med Peder Øiseth, Bjørge Verbaan og Erik Lukashaugen.

 

Tirsdag 9. juni

 

Ordstyrer Solgun Furnes, Energi Norge

 

09.00 Palle

 

0905 Endelig konsesjon er ikke målstreken – husk MTA!
Kristin Evjen, overingeniør NVE

09.20 Vindkraft – fra vugge til grav
Matilda Schön, Energimyndigheten

09.35 Ny forskrift om konsekvensutredninger
Stig Roar Husby, seniorrådgiver Klima- og miljødepartementet

 

09.50 Pause

10.10 Palle

 

10.15 Endret konsesjonsgrense for liten vindkraft
OED/KMD

10.30 Argumentene mot vindkraft
Vidar Lindefjell, styreleder «La naturen leve»

10.45 Kommentarinnlegg 1
Erlend Bjerkestrand, rådgiver NVE

10.55 Kommentarinnlegg 2
Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver nett og marked, Norwea

11.05 Virkninger av ising på vindturbiner
Lars Tallaug, daglig leder Kjeller Vindteknikk

 

Bonus IV

11.20 Finnmark – mulighetenes fylke?
John Masvik (forhenværende administrerende direktør Finnmark Kraft AS)

 

11.35 Pause

12.00 Palle

 

12.05 Norsk vindkraftproduksjon – om det normale

David Weir, rådgiver NVE

 

12.20 Avslutning

vassdrags- og energidirektør Per Sanderud

12.25 Lunsj takeaway