2. jun, 2015

Lytt til Åke Wikström, Ångermanland!

"Att tala om bullernivåer uttryckta i dB har ingen som helst koppling till de störningar som ljud från dagens mycket stora vindkraftverk åstadkommer. Allt fler rapporterar störningar i form av ett lågfrekvent ljud som varierar i styrka. Denna typ av ljud fortplantar sig med liten dämpning och kan ge störningar på flera kilometers avstånd. Exempelvis så är man i Albacken, 5-6 km från Mörttjärnbergets vindkraftpark, kraftigt störda av ett lågfrekvent ljud som ibland både hörs och känns mer inomhus än utomhus. Samma upplevelser rapporteras från en rad platser från norr till söder .Jag rekommenderar rapporten Störande buller i arbetslivet utgiven av Arbetslivsinstitutet( 1999:27) som beskriver problemen med lågfrekvent ljud."

 

Kilde: http://snurrigt.vildavastra.se/?p=3769 (1. juni 2015)