28. mai, 2015

Status for NVEs forskriftsendringer

www.nve.no

NVE har hatt en rekke forskriftendringer på høring. Her finner du en oppdatert oversikt over status og videre fremdriftsplaner for de ulike endringsforslagene.

NVE 21. april 2015.