21. mai, 2015

OEDs klagebefaring avholdt i Nord-Odal

www.eub.no

Departementet lover ingen avgjørelse dette året:

- Vi jobber med mange saker, og i denne saken må også andre departementer inn i bildet, selvfølgelig Miljøverndepartementet, men også Forsvarsdepartementet siden Luftforsvaret har hatt innsigelser mot planene, påpeker ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen i Olje- og energidepartementet.

Eidsvoll Ullensaker Blad: 20. mai 2015.