16. mai, 2015

Status norske vindkraftprosjekt 12. mai 2015 - i følge NVE

Mørk blå: Vindkraftverk i drift. Lys blå: Tildelt konsesjon (men kan være påklagd). Oransje: Søkt om konsesjon.