14. mai, 2015

Høring: NVE vurderer ny utforming av nettleie

www.energinorge.no

NVE har sendt på høring et forslag om overgang til effektbaserte tariffer med lavere energiledd i distribusjonsnettet. Endret forbruksmønster og innføring av smarte strømmålere gjør det viktig å avklare rammene for fremtidens tarifferingssystem nå, mener Energi Norge. Høringsfrist 15. august.

Høringen skisserer følgende alternative modeller for fordeling av nettkostnader:

* Kunden betaler basert på målt effektuttak i fastsatte referansetimer
* Kundens sikringsstørrelse avgjør hvor mye effekt kunden har mulighet til å ta ut fra nettet, og betaling beregnes ut ifra dette.
* Kunden abonnerer på en viss effekt ("bredbåndsmodellen")

Energi Norge: Nyheter 8. mai 2015.