14. mai, 2015

Oljesmurt eller fornybart? Om nye energikrav i bygg.

www.bygg.no

Kommentar til høring av nye energikrav i bygg.

- Vi vil at kapittel 14 «Energi» skal dekke hele byggets fotavtrykk og dermed omdøpe det til «Klima». Når en betrakter klimabelastning blir energikravene et viktig underpunkt, men hele ressursbruken må vurderes. Fra materialbruk, transport, energibruk og til rehabilitering og avfallshåndtering.

Bygg.no: 13. mai 2015.