13. mai, 2015

Stort oppmøte på Solenergidagen 2015!

energirad-innlandet.no

Trine Skei Grande (V) innledet Solenergidagen med en engasjerende tale om solenergi som «det smarte valget». Hun la vekt på at energi må betraktes med utgangspunkt i bærekraft både nå og i framtida.

Solenergidagen arrangeres årlig, og har blitt Norges viktigste møteplass for de som arbeider med eller er interesserte i solenergi. Programmet inkluderer oppdaterte innlegg fra det offentlige, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og sluttbrukere innen både solvarme- og solstrøm.

I bunn av artikkelen finner du link til presentasjonene fra Solenergidagen.

Energiråd Innlandet 12. mai 2015.