11. mai, 2015

Nedgang i energiforbruket

www.energibransjen.no

I 2014 var det innenlandske energiforbruket, utenom forbruk i energinæringene og forbruk til råstoff, 211 TWh. Det er 3 prosent lavere enn året før, og det laveste forbruket vi har hatt siden 2009, da finanskrisen førte til lavere aktivitet og energibruk.

Energibransjen.no: 7. mai 2015.