11. mai, 2015

Innbyggerne med nye tøffe krav til Troms Kraft

www.nord24.no

Eierne av Troms Kraft tar kontrollen tilbake…

Det foreslås en total omlegging av eierstyringen, som fikk totalslakt i en ekstern granskning i etterkant av krisen i det svenske datterselskapet Kraft & Kultur. Eierstrategien skal til politisk behandling i juni.

E24: 8. mai 2015.