11. mai, 2015

Norske vannkraftverk 600 milliarder mindre verdt på 5 år!

www.ge.no

Det visste du kanskje ikke?

Hovedårsakene:

* lavere CO2-priser
* fallende priser på kull og gass
* endret markedsbalanse grunnet stor utbygging av fornybar energi

GE 7. februar 2014.