8. mai, 2015

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om?

lanaturenleve.no

"Fornybarseminaret i Trondheim 21. april ble vellykket. Nesten 60 deltakere og en rekke gode innlegg ga god stemning og fine diskusjoner."

Innlegget til Vidar Lindefjeld, politisk rådgiver i La Naturen Leve.