8. mai, 2015

Elsertifikatordningen forlenges

www.ge.no

Regjeringen ønsker å forlenge perioden for elsertifikater. I proposisjonen heter det:

I dag må anlegg være idriftsatt senest 31. desember 2020 for å kvalifisere for rett til elsertifikater. For å avlaste risikoen i prosjekter med planlagt oppstart i 2020 foreslår departementet å forlenge sluttdatoen for når anlegg må være idriftsatt med ett år, til 31. desember 2021.

Dermed kan det være duket for utbygging av vindkraftprosjekter som ellers ville blitt for presset på tid.

Gudbrandsdal Energi 20. april 2015.