8. mai, 2015

Småkraftforeningen klager vindkraftavskrivningen til ESA

www.vindkraftnytt.no

Mange mener at Regjeringens forslag til nye avskrivningsregler favoriserer vindkraft og dermed er konkurransevridende. Det mener Småkraftforeninga også. «Det finnes ingen argumenter for at det er mer gunstig å få mer vindkraft inn i kraftsystemet enn vannkraft», sier foreningens leder.

Vindkraftnytt 4. mai 2015.